tieto


tieto
• valistus, edistyneisyys, edistys, kehitys, oppi, oppineisuus, sivistys, tieto
• taju, kognitio, tajunta, tieto, tietoisuus, tolkku, tunne, tunto
• tieto, oppi, tietous, tietämys, tuntemus
• tieto, tietämys

Suomi sanakirja synonyymejä. 2013.